معرفی استخرهای استان تهران ( ویژه بانوان) - آکا
سرپوشیده خیابان,مدیریت,مساحت,سرپوشیده,پرسپولیس,المعارف,کلهر,ویژه

معرفی استخرهای استان تهران ( ویژه بانوان)


* استخر حجاب

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : خیابان بلوار کشاور، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب


* استخر شهید کشور دوست

مساحت: 25×13 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما

* استخر مجتمع بعثت

مساحت: 26×50 متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده - : اتوبان بعثت انتهای 17 شهریور – جنب فروشگاه رفاه تلفن:555153 – 555280

دماوند

* تختی دماوند

مساحت: 36×20 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : دماوند شهرک امامیه

رودهن

* لاله صحرا

مساحت: 17×35 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : رودهن – خیابان پاسداران – پلاک 2967

شهرری

*13 آبان

مساحت: 6×14 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خ شهید رجائی – شهرک 13 آبان تلفن: 5008654

* آتش نشانی

مساحت: 12×16 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : آتش نشانی شهرری

* تختی ری

مساحت: 18×50 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شهرری، خیابان خرم تلفن:5699070

* سیزده آبان

مساحت: 33× 17 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان شهید رجائی – شهرک 13 آبان تلفن:5008654

* شهید قاسم سبزعلی

مساحت: 12× 18 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : شهرری دولت آباد – بین فلکه دوم و سوم تلفن: 3747073 – 3754747

* کانون مالک اشتر

مساحت: 12×16 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائیان اسلام – نرسیده به چهارراه کانون مالک اشتر

* گلگون

مساحت: 8×10 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : شهید رجائی، ایستگاه عظیم آباد پارک گلگون تلفن: 5001735

* مکتب الصدوق

مساحت: 8× 15 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرری خیابان چشمه علی مدرسه راهنمائی مکتب الصدوق

کرج

* استخر آبشار (1)

مساحت: 8× 18 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد – سه راه سرحد آباد

* استخر آبشار (2)

مساحت: 12× 24 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد سه راه سرحد آباد

* استخر آب و خاک

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : کرج، جاده مردآباد

* استخر آزادگان

مساحت: 25×5/12 متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده : شهرک اسلام آباد – جنب شهرداری

* استخر ارمغان تربیت بدنی

مساحت: 25×5/12 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مهرشهر بلوار ارم – جنب عمران شهرداری

* استخر استاندارد

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان استاندارد، مؤسسه استاندارد

* استخر اصلاح بذر

مساحت: 25×5/12 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج جاده مردآباد

* استخر بانک صنعت و معدن

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : محمدآباد – جنب کارخانه سوسیس

* استخر تختی مهرشهر (1)

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج حسین آباد – استادیوم تختی

* استخر تختی مهرشهر (2)

مساحت: 6×10 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج – حسین آباد – استادیوم تختی

* استخر توحید کلارک

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – کلارک – خیابان شهید میرائی

* استخر خاک شناسی

مساحت: 20×10 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - مشگین دشت

* استخر دامپروری

مساحت: 25× 5/12متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - حیدرآباد

* استخر دانشکده کشاورزی

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – خیابان دانشکده

* استخر دانش (کودکان) (1)

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – خیابان دانشکده

* استخر دانش (کودکان) (1)

مساحت: 5×10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

* استخر دانش (کودکان) (2)

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

* استخر دشت بهشت

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : جاده رجائی آباد – پشت مخابرات

* استخر دهکده فردوس

مساحت: 40×20 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – فردیس – شهرک دهکده

* استخر سپاه

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده مشکین آباد – باغ کامل جعفری

* استخر شاهین ویلا

مساحت: 20× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز

* استخر شاهین ویلا (قندی)

مساحت: 15×33 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شاهین ویلا، خیابان بنیاد

* استخر شریعتی

مساحت: 16×23 متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، : ذوب آهن روبروی موسسه استاندارد

* استخر شهید گروسی

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – مهرشهر – اول خز راه آهن

* استخر شیرجه دانش

مساحت: 15×10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

* استخر عظیمیه بسیج سپاه

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – عظیمیه چهارراه پامچال

* استخر عظیمیه نیکو

مساحت: 6×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج- مهرشهر

* استخر فاتح

مساحت: 10×25 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : بلوار طالقانی – اول بلوار ماهان

* استخر قهرمانی

مساحت: 15×33 متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده، : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

* استخر مجتمع ایران

مساحت: 25×12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان بهشتی – نرسیده به 45 متری جنب بانک ملی

* استخر مجتمع طوبی

مساحت: 20× 10 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – جاده مردآباد

* استخر محیط زیست (مهر)

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

* استخر سهند

مساحت: 6× 12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : فردیس، نرسیده به پمپ بنزین مخابرات

* استخر منظریه

مساحت: 20×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : منظریه خیابان طالقانی

* استخر منظریه فردیس

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – فردیس – منظریه

* استخر موج

مساحت: 10×25 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده ، - : چهارصد دستگاه – روبروی کارخانه قند

* استخر مؤسسه رازی

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : حصارک - مؤسسه رازی

* استخر نمازی

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – خیابان ملارد پنجم فردیس

* استخر هدف

مساحت: 7× 15 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : گلشهر – درختی – مدرسه هدف

* استخر یادآوران

مساحت: 25×12 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : عظیمیه کرج - جاده چالوس اول فردوسی

* اسلام آباد

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، - : اسلام آباد – منطقه طرح ساماندهی

* ناحیه 1 آموزش و پرورش

مساحت: 10× 25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – خیابان فروغی

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :