معرفی استخرهای استان تهران (اسلامشهر) - آکا
مدیریت خصوصی روباز,مدیریت خصوصی سرپوشیده,مساحت,بازار,مدیریت,مدیریت خصوصی,فعالیت,مبارکه

معرفی استخرهای استان تهران(اسلامشهر )


شهرستان اسلامشهر

?اسلامشهر

مساحت 8×12 متر، مدیریت: خصوصی، روباز : اسلامشهر

? اسلامشهر 2

مساحت: 8×12 متر، مدیریت: خصوصی، روباز: اسلامشهر

? پوریای شادی 1

مساحت: 25×12 متر، مدیریت: خصوصی، روباز: اسلامشهر، جنب بازار روز

? پوریای شادی 2

مساحت: 25×12 متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده: اسلامشهر، جنب بازار رو

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :