معرفی استخرهای استان تهران ( شمال شرق ) - ورزش آکا
مدیریت خصوصی – خیابان,مساحت,تلفن,حوزه,مدیریت,مدیریت خصوصی,افزایش,المعارف


حوزه

* آموزشگاه هوائی

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان دماوند - ایستگاه فرودگاه

* اسپرت کلاب بزرگ

مساحت: 12× 28متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خیابان یزدی- تلفن: 2840419

* اسپرت کلاب کوچک

مساحت: 12×28 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خیابان یزدی - تلفن:2840419

* امیر و غزال

مساحت: 12× 9 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : فلکه سوم تهرانپارس - خیابان 196 غربی – خیابان 121 شمالی - تلفن:7867989

* ایران

مساحت: 8× 15متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان دکتر شریعتی – خیابان یخچال – استخر ایران - تلفن:2617373

* بانک ملت

مساحت: 16× 25 متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده – : خیابان پاسداران – بعد از نوبنیاد – نرسیده به سه راه فرمانیه – کوهستان نهم - تلفن: 2282044

* پیام

مساحت: 25× 8 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان شریعتی – روبروی فرهنگسرای اندیشه - تلفن: 811379

* پیام

مساحت: 12× 33متر، مدیریت: دولتی –سرپوشیده – : خیابان شریعتی روبروی فرهنگسرای اندیشه تلفن: 8112379

* پیروزی

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: تربیت بدنی – روباز – : انتهای پیروزی ورزشگاه پیروزی

* تکتا

مساحت: 12× 7 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان پاسداران – انتهای بوستان نهم تلفن:2552502

* تهران جوان

مساحت: 26×33 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : جاده آبعلی – کیلومتر 4 – روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: 73439977

* تهران جوان

مساحت: 8×15 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : جاده آبعلی – کیلومتر 4 – روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: 73439977

* جهان تربیت

مساحت: 6×13 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : مجیدیه – 15 متری اول – خیابان شهید مهدوی - تلفن:8414819

* خامنه ای پور

مساحت: 23× 14 متر، مدیریت: دولتی - روباز – : خیابان تهران نو – میدان امامت – آموزش و پرورش منطقه 13

* دارائی

مساحت: 23× 12 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه چهارم تهرانپارس – خیابان استخر

* دلفین سفید

مساحت: 3/6× 6 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان آیت – بالاتر از هفت حوض – پلاک 1 - تلفن:7490990

* رسالت

مساحت: 16×50 متر، مدیریت: تربیت بدنی– روباز – : خیابان شهید آیت الله مدنی – نرسیده به پل - تلفن:2-7812021

* ساجا

مساحت: 33× 14متر، مدیریت: دولتی – روباز – : خیابان دماوند – ایستگاه فرودگاه

* ساقدوش 1

مساحت: 12× 9 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : خیابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن:9-2505957

* ساقدوش 2

مساحت: 12×9 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن: 9- 2505957

* شرق

مساحت: 6× 12متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده - – : میدان رسالت – سرسبز غربی – بین آزادی و سامان

* شرق 1

مساحت: 7×10 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده– : میدان رسالت – سرسبز غربی - تلفن: 7894999

* شریفی

مساحت: 10×8 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : تپه شمس آباد – خیابان استاد حسن بنا – خیابان شریفی تلفن: 2375000

* شفق

مساحت: 12× 17 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : مهرآباد جنوبی – انتهای شمشیری – اول پادگان

*شهرک امید

مساحت: 13×8 متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده – : خیابان تهرانپارس – فلکه چهارم – قنات کوثر - تلفن: 7872237

* شهید رجائی

مساحت: 30/12× 25 متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده – : مجیدیه – 16 متر دوم – تربیت بدنی منطقه 8

* شهید طوقانی

مساحت: 16× 22 متر، مدیریت: تربیت بدنی - سرپوشیده – : شمیران نو – میدان القدیر – روبروی پارک - تلفن: 7450645

* شهید عباس پور

مساحت: 33× 16 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : تهرانپارس – بولار – شهید عباسپور

* صنایع دفاع

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهای خیابان 154 شرقی – نبش بلوار

* صنایع دفاع

مساحت: 25× 12متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهای خیابان 154 شرقی – نبش بلوار

* فدک

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده – : خیابان شهید مدنی شمالی – پشت پارک فدک - تلفن: 7810091

* فرهنگسرای اشراق

مساحت: 25× 12 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه دوم تهرانپارس – خیابان جشنواره - تلفن: 7323839

* قائم

مساحت: 12× 33متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : تهران نو – روبروی پمپ بنزین – بالاتر از ایستگاه بلال حبشی

* مدائن

مساحت: 5/12× 25 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان سازمان آب – 15 متری شیرازی تلفن: 4-7343623

* مرکز تحقیقات آب

مساحت: 25× 10 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : خیابان تهرانپارس – وفادار شرقی – شهرک آب و فاضلاب

* مظهر دانش

مساحت: 12× 24 متر، مدیریت: دولتی - روباز – : تهرانپارس – خیابان بهار – مدرسه مظهر دانش تلفن: 704475

* ناشنوایان

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: - روباز – : خیابان تهران نو – روبروی بیمارستان بوعلی تلفن: 7563525

* هتل نهاجا 1 و 2

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان پیروزی – ستاد فرماندهی نهاجا – شماره 1 و 2

* هلال احمر

مساحت: 22× 12 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان جشنواره نرسیده به شهرداری منطقه 4

* همت

مساحت: 3× 7 متر، مدیریت: خصوصی – سرپوشیده - : خیابان مفتح – نبش سمیه تلفن: 9-8831641
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :