معرفی استخرهای استان تهران (جنوب غرب) - آکا
مدیریت دولتی روباز میدان,استخر آتش نشانی,مساحت,مدیریت,مدیریت دولتی روباز,مدیریت دولتی,تمرینات,پژوهش

معرفی استخرهای استان تهران (جنوب غرب)


* استخر آتش نشانی

مساحت: 10× 33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان حسن آباد ایستگاه حسن آباد


* استخر بانک ملی جنوب

مساحت: 12× 32 متر، مدیریت دولتی - : خیابان فدائیان اسلام انبار کل بانک ملی

* استخر پایگاه هوائی آذری

مساحت: 12×13 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : سه راه آذری جنب بوتان گاز

* استخر دانشگاه تکنولوژی هوائی

مساحت: 18× 32 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : فرودگاه مهرآباد ، معراج استخر دانشگاه

* استخر راه آهن (1)

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

* استخر راه آهن (2)

مساحت:7 ×14 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

* استخر ربطی

مساحت: 14×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان سینا- خیابان قزوین – خیابان شهید محبوب

* استخر سیزده آبان (1)

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی –خیابان سیزده آبان – باشگاه صدری

* استخر شرکت واحد

مساحت: 22× 10 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائینان اسلام – شرکت واحد

* استخر شماره 12

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد ایستگاه پل پنجهزار دستگاه

* استخر شهدای هویزه

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان شهید رجائی – خیابان طباطبائی – روبروی شرکت واحد

* استخر 17 شهریور

مساحت: 16× 33متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد – بازار دوم پارک 17 شهریور

* استخر شهید معتمدی کارگران

مساحت: 25×50 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان خزانه بخارائی

* استخر کانون ابوذر

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

*استخر کانون بعثت

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده - : اتوبان بعثت، ترمینال جنوب ، ضلع شمالی پارک بعثت

* استخر کانون حر

مساحت: 10×18 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : میدان راه آهن کانون حر روبروی پلیس انتظامی

* استخر کانون فرهنگی سلمان

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان نواب – خیابان سینا – کوچه یخچال

* استخر گمرک شماره (1)

مساحت: 10×18 متر، مدیریت: دولتی -، : فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

* استخر گمرگ شماره (2)

مساحت: 13× 16 متر، مدیریت: دولتی -،: فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

* استخر مجموعه بهاران

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده ساوه - وصف نار – سه راه ولیعصر

* استخر مرغوبکار(1)

مساحت: 20× 50 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

* استخر مرغوبکار(2)

مساحت: 10× 20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

* استخر منطقه هوائی مهرآباد

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری

* استخر نوروز آباد

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

* استخر ورزشگاه بهمن

مساحت: 16× 22 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : میدان بهمن – فرهنگسرای بهمن

* استخر هواپیمائی هما

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: دولتی- سرپوشیده -: فرودگاه مهرآباد باشگاه هواپیمائی هما

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :