آموزش برگشت سالتو ( برگشت کرال سینه ) - آکا
آموزش شنا آموزش کرال سینه آموزش برگشت کرال سینه شنا آموزش برگشت سالتو,رال پشت,آموزش تصویری کرال سینه,آموزش تصویری کرال پشت,شنا،آموزش شناآموزش برگشت سالتو ( برگشت کرال سینه )
شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 

2- شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 

3- در حالی که تصمیم به سالتو گرفته شد ، دست چپ نباید از آب خارج شود،  بلکه کنار بدن باقی می ماند و دست راست کارش را ادامه می دهد. پاها به سمت بالا حرکت می کند تا در مرحله بعد به طرف پایین ضربه بزند در این حال حرکت دست به بدن متصل شده و به گردش بدن کمک می نماید.

 

شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه


4- سر به سمت داخل بدن از ناحیه ی گردن خم می شود ، کف هر دو دست طوری می چرخد که رو به کف استخر می شود پاها به هم چسبیده و از ناحیه ی زانو خمیده می باشند.

 

شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 
5- بدن از حالت افقی به روی آب خارج شده زیرا از گردن و کمر خمیدگی افزایش یافته هر دو دست حالت قبل  را دارا است و به پایین  فشار وارد می آورد پاها به قسمت پایین زده می شود تا باسن بالا بیاید.

 

شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 

6- بدن از ناحیه ران خمیدگی بیشتری می یابد در این حالت بدن متمایل به توقف در حرکتش می شود زیرا مقاومت ناشی از خم شدن بدن در آب باعث آن می گردد  اگر سرعت حرکت شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 
7- در حالی که لگن از خط سر عبور می کند دست چپ هنوز  آب را به سمت سر می کشد که این حرکت به چرخش بدن شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 

8- در حالی که پاها به طور کامل از آب خارج هستند به طرف بالا و عقب به سمت دیواره ی  استخر پرتاب می شوند و این موقعی است که کشش دست به سمت سر نیز کارش پایان  یافته است. شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 
9- چرخش عمومی شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 
10 – پاها در حال فشار به دیواره ی استخر هستند و این کار با باز شدن مفاصل زانو صورت می گیرد ، در عین حال مفاصل آرنج ها با باز شدنشان دست ها را به سمت جلوی بدن می کشند.

 

شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 
11- در آخرین مرحله ی فشار پا به دیواره ی استخر که با باز شدن مفصل مچ پا همراه است، شانه ها در آخرین مرحله چرخش حول محور طولی بدن هستند ، بازوها کشیده و سر در بین آنها قرار گرفته  و بدن در حالت کاملا کشیده بر روی آب سر می خورد.

 

شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 
12- شنا, آموزش شنا, آموزش کرال سینه

 

 


منبع : shoot24.ir

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :