ورزشکاران حرفه ای قبل از مسابقات، برای اینکه تحمل و استقامت خود را بالا ببرند، نیاز دارند تا ذخیره کربوهیدرات و گلیکوژن در بدنشان را افزایش دهند. نیکول استیونسون، یکی از سریع ترین دوندگان ماراتون کانادا نکاتی را برای افزایش ذخیره کربوهیدرات پیشنهاد می دهد:

  • یکبار مصرف کربوهیدراتتان را بالا ببرید تا ببینید بدنتان چگونه واکنش می دهد.
  • مصرف کربوهیدرات را دو روز پیش از مسابقه بالا ببرید.
  • در روز مسابقه هیچگونه غذای فیبر دار مصرف نکنید.
  • مطمئن شوید همه ی غذاهایی که خورده اید پیش از مسابقه به خوبی هضم شود.