پیشگیری و درمان کمر درد با چند حرکت ساده (+تصاویر) - آکا
درمان کمردرد درمان کمردرد با ورزش ورزشهای مناسب برای کمردرد کمردرد تمرینات ورزشی برای کمردرد,پیشگیری از کمردرد,ورزش,درمان با ورزش,ورزش درمانی,ورزش درمانیپیشگیری و درمان کمر درد با چند حرکت ساده
اگر می خواهید از کمر درد دور بمانید یک برنامهکمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش

 

به پشت خوابیده و زانوها را متناوبا" به داخل شکم جمع نمایید، چند لحظه نگه داشته و رها کنید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش


به پشت خوابیده پاها را متناوبا" بدون خم شدن بالا ببرید. از دست کمک بگیرید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش


به پشت خوابیده و زانوها را خم نمایید. عضلات شکم را منقبض نموده و باسن را به زمین فشار دهید و برای چند ثانبه نگه دارید و رها کنید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش

 

به پشت خوابیده، هر دو زانو را خم کنید و سعی کنید بدون کمک دست ها نیم خیز شده چند ثانیه در همان حالت باقیمانده و مجددا" به پشت بخوابید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش


از پشت به دیوار تکیه نموده و به پشت روی دیوار به سمت پایین بخزید بطوری که زانوها خم شود مکث کنید و به حالت اول برگردید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش


روبروی دیوار ایستاده یک پا را جلوتر قرار دهید زانوی پای جلویی را به نحوی خم کنید که فشار بین پای جلو و عقبی متناوبا" جابجا شود چند لحظه در هر حالت مکث کنید. پای عقبی را خم نکنید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش


روی شکم خوابیده، بالشتی زیر ناحیه لگن بگذارید و دست ها را به پهلو بچسبانید. آرام سینه خود را به خم کردن کمر بلند کنید، نگه دارید و مجددا" بخوابید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش

 

روی شکم بخوابید و دست ها را دو طرف سر قرار دهید، در حالی که کمر صاف است، بالاتنه را مقداری بلند کنید، چند لحظه نگه داشته و مجددا" به موقعیت اول بگردید.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش


به پشت خوابیده و دست ها را باز روی زمین بگذارید. از ناحیه لگن به سمت چپ و راست بچرخید مکث کرده به حالت اول برگردید بدون اینکه سرو پشت از زمین جدا شود.

 

کمردرد, درمان کمردرد, درمان کمردرد با ورزش


روی شکم خوابیده، بالشتی زیر لگن خود بگذارید و پا را از مفصل ران بلند کنید و بعد از مکثی کوتاه، تکرار کنید.


منبع : elmevarzesh.com

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :