حرکاتی برای تقویت عضلات بالاتنه + تصویر
بگیرید و این حرکت را مجددا تکرار,قرار گیرد 2 ثانیه در همین,بیاورید و موازی با زمین بگیرید,تخت آویزان,کردید می‌توانید وزنه‌‌ای,درجه به طرفین ا

اگر می خواهید بالا تنه خود را مقاوم سازید ، این تمارین را انجام دهید و ...


حرکت اول:
روی تخت به شکم دراز بکشید و یک دست خود را از لبه تخت آویزان کنید. سپس دست خود را از حالت آویزان به سمت بالا بیاورید و موازی با زمین بگیرید به صورتی که شست شما رو به سقف قرار گیرد. 2 ثانیه در همین حالت بمانید و سپس به حالت شروع برگردید. وقتی در انجام این حرکت تبحر کافی کسب کردید می‌توانید وزنه‌‌ای در دست بگیرید و این حرکت را مجددا تکرار کنید.

حرکت دوم:
هر دو دست خود را در پشت کمر به یکدیگر قلاب و سپس بازوهای خود را از بدن دور کنید و دست‌های خود را به سمت بالا ببرید و 15 تا 30 ثانیه در همین حالت نگه دارید. این حرکت را 3 نوبت در روز و در هر نوبت 10 مرتبه تکرار کنید.

حرکت سوم:
در جای خود بایستید و دست‌ها را در دو طرف بدن نگه دارید. سپس به آرامی دست‌ها را تا مقابل چشم‌هایتان بالا بیاورید. در همین حال که دست‌ها را بالا می‌آورید آنها را به طرفین نیز حرکت دهید به صورتی که وقتی دست‌ها در مقابل چشم‌هایتان قرار می‌گیرند، 30 درجه به طرفین انحراف داشته باشند و شست دست‌هایتان رو به سقف باشد. 2 ثانیه دست‌ها را بالا نگه دارید و به آرامی به حالت شروع برگردید. این حرکت را 3 نوبت در روز و در هر نوبت 10 بار تکرار کنید. در دفعات بعدی می‌توانید این حرکت را با وزنه نیز انجام دهید.

منبع : jamejamonline.ir

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :