درمان گردن درد و کمردرد با این نسخه ساده
درمان گردن درد و کمردرد با این نسخه ساده گردن درد,حرکات ورزشی,کمردرد

آکاایران به نقل از مجله سیب سبز: گردن‌درد و درمان گردن درد و کمردرد با این نسخه ساده گردن درد,حرکات ورزشی,کمردرد


 •  پاها را به اندازه عرض شانه و دست‌ها را در راستای شانه به پهلو باز کنید.
 •  10بار از پشت به جلو به صورت دایره در جهت عقربه‌های ساعت بچرخید.
 •  بعد از 10 بار چرخش در خلاف جهت عقربه‌های ساعت و از جلو به پشت بچرخید.

لانــژ

درمان گردن درد و کمردرد با این نسخه ساده گردن درد,حرکات ورزشی,کمردرد


 •   پاها را جفت کنید، پشت را صاف نگه دارید، شکم را داخل بدهید و دست‌ها را کنار بدن نگه‌دارید.
 •   یک قدم بزرگ با پای راست جلو بروید و زانوها را به طور همزمان خم کنید به صورتی که زانوی پای راست از پنجه جلو نزند و زانوی پای چپ به زمین نزدیک شود.
 •   دوباره به جای اول برگردید و این حرکت را 10 بار تکرار کنید.
 •   پاها را مجددا جفت کنید و این حرکت را با پای چپ انجام دهید.

کشش به بالا

درمان گردن درد و کمردرد با این نسخه ساده گردن درد,حرکات ورزشی,کمردرد


 •   پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، شکم را داخل بدهید، پشت‌تان را کاملا صاف نگه‌دارید و دست‌های‌تان را در امتداد شانه بالا ببرید، به طوری که کف آنها روبه‌روی هم باشد.
 •   دست‌ها را بالا بکشید و همراه با آن بدن‌تان را هم بکشید و روی پنجه پاها بلند شوید.

تقویت پشت بازو

درمان گردن درد و کمردرد با این نسخه ساده گردن درد,حرکات ورزشی,کمردرد


 •    پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده، زانوها را از حالت قفل درآورده و آنها را کمی خم کنید.
 •    بدن را در زاویه 45 درجه به جلو خم کنید.
 •    کف دست‌ها را با دمبل روبه‌روی هم قرار دهید. اگر گردن‌درد دارید از دمبل صرف‌نظر کنید.
 •    برای شروع حرکت دست‌ها را به پشت کمی بالاتر از سطح لگن عقب ببرید و باز به جلو برگردانید.

کشش شانه‌ها

درمان گردن درد و کمردرد با این نسخه ساده گردن درد,حرکات ورزشی,کمردرد


 •   پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، شکم را داخل بدهید و پشت‌تان را کاملا صاف نگه‌دارید.
 •   دست راست را از جلوی سینه به سمت چپ بدن ببرید و به آرامی فشار دهید.

حرکت چکشی •   پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، شکم را داخل بدهید و پشت‌تان را کاملا صاف نگه‌دارید.
 •   زانوی راست خود را با زاویه درجه بالا بیاورید تا جایی که ران‌تان با تنه زاویه درجه بسازد.
 •   پا را بالا نگه دارید و آرنج‌ها را کنار گوش بالا ببرید و تا کنار سینه پایین بیاورید (درست مثل چکش زدن).
 •  حرکت را 12 بار انجام دهید. سپس جای پاها را عوض کنید و 12 بار دیگر با پای مخالف حرکت را تکرار کنید.

بالا بردن جانبی با پرتاب ثابت

 •  این حرکت را می‌توانید با دمبل سبک هم انجام دهید اما اگر گردن‌درد دارید بهتر است بدون دمبل آن را انجام دهید.
 •  دمبل‌ها را به کف دست به سمت داخل چرخانده و برای شروع حرکت لانژ را دوباره تکرار کنید.
 •  پاها را به صورت T و در یک راستا باز کنید ولی این‌بار هنگام خم کردن زانوها، دست‌ها را از کنار بدن و در راستای شانه بالا ببرید و وقتی دست‌ها بالاست، یک مکث کوتاه کنید.
 •  این حرکت را 12 بار انجام دهید و سپس جای پاها را عوض کرده و حرکت را 12 بار دیگر با پای دیگر انجام دهید.

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :