مشت کردن دستها

دستها و مچ قسمتهایی هستند که دچار آرتروز می شوند، با ورزش دادن آنها از مبتلا شدنشان به آرتروز جلوگیری کنید.در اینجا به آموزش این حرکت می پردازیم.آرتروز استخوان ،بیماری متداول در زنان است و معمولاً در ابتدای یائسگی احساس می شود.انجام این تمرین در پیشگیری از مبتلا شدن به آرتروز دست و مچ کمک می کند و همچنین برای تنیسورها مفید می باشد.


1. روی زمین و یا هر جا که راحتید بنشینید.

2. بازوی خود را جلو آورده و موازی با زمین نگه دارید.

3. دستان خود را مشت کنید بصورتی که انگشت شصت شما در میان انگشتان دیگر باشد.

4. همراه با دم دستانتان را باز کنید و انگشتانتان را به جلو بکشید.

5. همراه با بازدم دوباره انگستان خود را مشت کنید.

6. این حرکت را 8 بار انجام داده و سپس بر روی دست دیگر انجام دهید.حال می توانید هر دو دست را همزمان تمرین دهید.

به همزمانی دم و بازدم و حرکت دقت کنید.به کشش دستان و خود حرکت نیز توجه داشته باشید.

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ _ مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
اختصاصی سیمرغ
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی