آموزش گام به گام تنیس (20) - آکا
لوب تهاجمی برای گرفتن یک امتیاز با استفاده از یک شوت که حریفتان انتظارش را نداشته است,طراحی شده است,

,تنیس,آموزش,لوب,تاریخچه و معرفی ورزش ها

ادامه حرکت در جهت شما اقدامی برای ضربه زدن است. ادامه  حرکت روی ,تنیس,آموزش,لوب,تاریخچه و معرفی ورزش ها

 اگر حریفتان به توپ برسد آن را با یک ,تنیس,آموزش,لوب,تاریخچه و معرفی ورزش ها

افزایش درجه سختی تمرین:

*تنها ضرباتی که تا 10 قدمی بیس لاین زده می شود را بشمارید.

بررسی موفقیت:

*عمیق فکر کردن.

*هدف سمت بک هند است.

کاهش درجه سختی تمرین:

*تمرین را با سر ضربه متوالی (شروع، برگرداندن لوب و برگشت لوب دیگر) اجرا کنید و سپس دوباره شروع کنید.

امتیاز دهی به موفقیتتان:

یک الی 3 مون بال موفق 3 امتیاز

4 الی 7 مون بال موفق 5 امتیاز

8 الی 10 مون بال موفق 7 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت : ...

                                                                                                          

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :