آموزش گام به گام کشتی (1) - آکا
کشتی به عنوان یک فعالیت بدنی فواید زیادی را برای نوجوانان در بر دارد,این رشته ی ورزشی به هیچ گونه وسایل غیر طبیعی نیازی ندارد,

زیربنای همه ی رشته های ,ورزش,کشتی,آموزش,تاریخچه و معرفی ورزش ها

هر کشتی گیر نوجوانی در این رشته می تواند حریف هم وزن، هم سن و هم قد خود را به سمت عقب هُل دهد، به سمت جلو بکشد، عضلات او را به حالت کشش در ورد و یا حرکت را از او سلب کند. کشتی نیاز به حداقل امکانات ورزشی دارد و حضور هر کس به راحتی درآ ن امکان پذیر است.

زمانی که انسان در سنین نوجوانی است، وزن بدن به علت عاری بودن از چربی سبک است، بدن از انعطاف زیادی برخوردار است، اما قدرت بدنی در سطحی نیست که نوجوان را سرمد دیگران کند. بنابراین، می توان فعالیت های رقابتی را به عنوان فعالیت های پایه تلقی کرد و کشتی گیران نوجوان را قبل از اینکه نحوه ی کشتی گرفتن را فرا بگیرند، بر اساس سن، وزن، قد و قامت و قابلیت های جسمانی گروه بندی کرد. قد و قامت بلند که به طور بدیهی در رشته ورزشی دیگری امتیاز محسوب می شود، در رشته کشتی به تنهایی سود و فایده ای ندارد.

اساس تمامی فعالیت ها در کشتی با کسب توانایی در کنترل بدن حریف شروع می شود. ارتباط بین تعادل، حرکت و وضعیت بدن در کنترل بدن حریف از اهمیّت زیادی برخوردار است. کشتی مجموعه ای از حرکات است که با اصول صحیح بیومکانیکی برای اجرای فن منطبق شده است. چنانچه الگوی حرکتی شما از یک وضعیت ناتومیکی صحیح پیروی نکند، قدرت و توانایی اجرای فن در شما ضایع خواهد شد و نمی توانید به طور ایده ل کشتی بگیرید.

کشتی بر روی تشک مجموعه ای از حرکات ایزوتونیک (پویا و متحرک) و ایزومتریک (ایستا و پایدار) است. قدرت و انعطاف پذیری محصول طبیعی این رشته ی ورزشی است.

کنترل و تعادل بدن را که یک نوجوان در حین کشتی به طور عادی فرا می گیرد، او را در اجرای فعالیت های رشته های ورزشی دیگر یاری می کند. در همین ارتباط به چند نکته از امتیازهای رشته کشتی اشاره می کنیم:

کشتی همانند ژیمناستیک به بهبود گاهی از فضا (درک موقعیت بدنی خود در فضا) کمک می کند

کشتی بر روی تشک مجموعه ای از حرکات ایزوتونیک (پویا و متحرک) و ایزومتریک (ایستا و پایدار) است. قدرت و انعطاف پذیری محصول طبیعی این رشته ی ورزشی است.

در این رشته، کشتی گیر با تعادل و وضعیت صحیح بدنی بدون نکه به بدن خود سیب برساند، حریف را هُل می دهد، به سمت جلو می کشد، او را از زمین بلند می کند، او را می پیچاند و یا حرکت را از او سلب می کند.

جدال تن به تن در کشتی باعث رشد اعتماد به نفس و خوداتکایی کشتی گیران می شود.

مسابقات کشتی ضعف های عاطفی، ذهنی، روانی و شخصیتی کشتی گیر را به راحتی نشان می دهد.در کشتی فرصتی فراهم می شود تا کشتی گیر یا تیم، جوانمردی، مردانگی و حمیّت خود را به نمایش بگذارد. آموزش و مهارت های کشتی که ورزش اول و پر افتخار کشورمان به شمار می رود را می توانید در هفته های آینده دنبال کنید.

فرآوری: امین سیگاری

بخش ورزشی تبیان

منابع: آموزش کشتی، منابع کشتی

 

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :