آموزش گام به گام کشتی (2) - آکا
همان طور که قبلاً اشاره شد,کشتی از جمله ورزشهایی است که فرصت یکسانی را برای کسب موفقیّت برای تمامی کشتی گیران فراهم می کند,اگر یک نوجوان کشتی گیر در اجرای بعضی

همان طور که قبلاً اشاره شد، کشتی از جمله ورزشهایی است که فرصت یکسانی را برای کسب موفقیّت برای تمامی کشتی گیران فراهم می کند. اگر یک نوجوان کشتی گیر در اجرای بعضی مهارت ها ضعف نشان دهد با تمرین و ممارست می تواند آن ها را به خوبی فرا بگیرد. اگر نوجوانی از قدرت بدنی کافی برخوردار نباشد، می تواند  در این رشته قدرت بدنی خود را افزایش دهد. اگر در حین کشتی زود از پای در می آید و خسته می شود، می تواند استقامت بدنی خود را بهبود بخشد.

,ورزش,کشتی,آموزش,تاریخچه و معرفی ورزش ها

تاکتیک، آمادگی روانی و انگیزه رقابت اساساً در موقعیت

2. مرحله تکنیکی (فنی)

*کشتی گیر از اعتماد به نفس نسبی برخوردار است.

*این شناخت را دارد که از نظر فنی به قابلیت نرسیده است.

*میل به فراگیری فنون برای کسب موفقیّت در او به صورت هدف در آمده است.

*دلیل فنی شکست خود را یافته است.

*فراگیری تکنیک با قصد قطعی ارتباطی ندارد.

*چون به درک نسبی از کشتی دست یافته است، محدودیتهایی جزئی بر او تحمیل می شود.

3. مرحله عملی

*اعتماد به نفس باعث شده است که تکنیک و فنون بخشی از وجود کشتی گیر شوند.

*در عمل به موفقیّت دست می یابد.

*استفاده از فنون برتر شروع می شد.

*دلایل روانی شکست خود را یافته است.

*محدودیت از جانب حریف بر او تحمیل می شود.

*به شجاعت جسمانی دست یافته است.

4. مدیریت

*اعتماد به نفس روانی و بدنی به تکامل خود رسیده است.

*با برنامه ریزی به موفقیّت دست یافته است.

*در فراگیری فنون برای رسیدن به هدف به وحدت رسیده است.

*معنای شکست را در از دست دادن هدف یافته است.

*چون به آمادگی جسمانی دست یافته است از شجاعت خاصی برخوردار است.

*محدودیت همراه با خواستهای بالاتر از حد توانایی بدنی بر او تحمیل می شد.

5. کشتی گیر

آمادگی روانی، جسمانی و عاطفی برای او یک حقیقت مسلم است.

عزم او کسب موفقیّت است.

به شجاعت دست یافته است.

تمامی محدودیت ها از جانب خودِ او بر وی تحمیل می شود

فرآوری: امین سیگاری

بخش ورزش تبیان

منابع: کتاب آموزش کشتی، سایت آموزش کشتی

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :