بالا آوردن هر دو پا با هم - آکا
بدنتان روی زمین قرار,مشاهده می نماییم,کامل,margin,padding,مطمئن,width,بدنتان

بالا آوردن هر دو پا با هم

برای انجام این حرکت در ابتدا باید مطمئن شوید که همه بدنتان روی زمین قرار دارد و گردن و شانه هایتان در آرامش کامل هستند. این حرکت را با هم مشاهده می نماییم.


برای انجام این حرکت در ابتدا مطمئن شوید که همه بدنتان روی زمین قرار دارد و گردن و شانه هایتان در آرامش هستند. انجام این حرکت به کمر و رانها شکل زیبایی می دهد.

1. روی زمین دراز بکشید.
akairan
2.
همراه با دم، هر دو پا را بالا بیاورید. زانوها راصاف نگه دارید و لگن را روی زمین پهن کنید.

akairan

3.
همراه با بازدم پاهایتان را پایین بیاورید. مطمئن شوید که پایین تنه شما زمانیکه پاهایتان را پایین می آورید کاملاً روی زمین قرار داشته باشد، تا از صدمه دیدگی ستون فقراتتان جلوگیری شود.

akairanتهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ - مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
اختصاصی سیمرغ
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی