حرکات خوابیده به پشت

حرکت جسد(ساواشانا) - آکا

زمان مطالعه : 3 دقیقه
حرکت جسد بعنوان,همچنین,margin,padding,مواقع,حرکات,کلاسیک,دهند
بالا آوردن هر دو پا با هم - آکا

بالا آوردن هر دو پا با هم - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
بدنتان روی زمین قرار,مشاهده می نماییم,کامل,margin,padding,مطمئن,width,بدنتان
بلند کردن یک پا - آکا

بلند کردن یک پا - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ماهیچه,padding,margin,حرکات,شویم,width,آماده می سازد,آماده
حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برای حرکات سختتر آماده می سازد,حرکت را مشاهده,همچنین,margin,padding,width,برای حرکات,برای حرکات سختتر
حرکت چرخش باد - آکا

حرکت چرخش باد - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت را مشاهده,نماید,padding,margin,گوارش,width,حرکات,باد
حرکت پا بصورت خوابیده - آکا

حرکت پا بصورت خوابیده - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت ماهیچه,نیرومند می سازد,قرار,مرتب,padding,margin,width,نیرومند
حرکت کشیدن پا به کنار بدن - آکا

حرکت کشیدن پا به کنار بدن - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برای حرکات سختتر آماده می سازد,حرکت را مشاهده,همچنین,margin,padding,width,برای حرکات,برای حرکات سختتر
صفحه 1 از 1