حرکات ایستاده یوگا

حرکت مثلث - آکا

زمان مطالعه : 3 دقیقه
جلسات,درحالت,اکاایران,کوه,باز,طرفین,صندل,کشش
ریلکسیشن (تمدد اعصاب) - آکا

ریلکسیشن (تمدد اعصاب) - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
margin,padding,width,یادگیری,سلام,یوگا,صندل,جنگجو
حرکت کوه - آکا

حرکت کوه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سریعتر به تمرکز برسید,پایداری را مانند,جلسات,تمرکز,ابتدا,آگاه,رود,پایداری
حرکت جنگجو1 - آکا

حرکت جنگجو1 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت می‌پردازیم,padding,margin,width,حرکت,ایستاده,خورشید,جنگجو
سلام بر خورشید یوگا - آکا

سلام بر خورشید یوگا - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سازد,آکاایران,مثلث,وضعیت,اعصاب,درخت,تمدد,صندل
وضعیت صندلی 1 - آکا

وضعیت صندلی 1 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ستون فقراتی,padding,margin,نیرومند,width,ستون,ایستاده,خورشید
حرکت درخت - آکا

حرکت درخت - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کشاله,انجام,انجام این حرکت تمرکز,ستون,جلو,اعصاب,سلام,آکاایران
حرکت جنگجو 2 - آکا

حرکت جنگجو 2 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,انجام,width,توازن,آکاایران,صندل,سلام
وضعیت صندلی 2 - آکا

وضعیت صندلی 2 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
زمین موازی شود درگیر,بالایی,نمایید,margin,padding,خلاف,انجام,width
خم به جلو درحالت ایستاده - آکا

خم به جلو درحالت ایستاده - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کامل انجام دهند,مشکل,margin,padding,width,کامل,کامل انجام,آکاایران
کشش به طرفین در حالت ایستاده - آکا

کشش به طرفین در حالت ایستاده - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت را مشاهده می‌کنیم,ستون فقرات,نماید,padding,margin,width,کلیه,حرکت را مشاهده
خم به جلو با پاهای باز - آکا

خم به جلو با پاهای باز - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,width,کامل,مثلث,مثلث,اعصاب,تمدد
صفحه 1 از 1