تمریناتی که به جای درازو نشست میتوانید انجام دهید(+عکس) - آکا
تقویت عضلات بدن تقویت عضلات شکم سفت کردن عضلات شکم,حرکت پلانک,انواع دراز و نشست دراز و نشست,تناسب اندام,زیبایی اندام

آکاایران: تمریناتی که به جای درازو نشست میتوانید انجام دهید(+عکس)

آکایران :حرکت دراز و نشست

 

بنا به گزارش آکاایران : اگر از دراز و نشست خسته شدید از این تمرین ها استفاده کنید
این روتین 10 دقیقه ای روی عضلات کلیدی که می توانند قدرت و تحمل تان را بهبود ببخشند تمرکز دارد. هر حرکت را 12 مرتبه پشت سر هم و بدون استراحت تکرار کنید. سپس یک ست دیگر انجام دهید.

حرکت اول

,دراز و نشست, تقویت عضلات بدن, تقویت عضلات شکم,آموزش بدنسازی و پرورش اندام

تمرینی برای افزایش تعادل

به حالت حرکت شنا شروع کنید. تعادل را روی دست راست حفظ کنید و دست چپ را به سمت بالا دراز کنید. پای چپ را روی پای راست قرار دهید، روی لبه ی پای راست قرار میگیرید. این حالت را به مدت 1 تا 2 ثانیه نگه دارید، دوباره به حالت شنا برگردید، این بار تعادل خود را با دست چپ حفظ کنید و پای راست را روی پای چپ قرار دهید، 1 تا 2 ثانیه حالت را حفظ کنید و دوباره به حالت شنا بازگردید. با این کار یک بار حرکت را کامل کرده اید.

حرکت دوم

,دراز و نشست, تقویت عضلات بدن, تقویت عضلات شکم,آموزش بدنسازی و پرورش اندام

این تمرین روی عضلات شکم کار می کند

 

رو به زمین دراز بکشید، پاها را بکشید، دستها بیرون و 45 درجه رو به عقب باشد، کف دستها رو به پایین. عضلات باسن را درگیر کنید، تیغه ی شانه ها را به طرف هم بکشید، پاها را به طرف زمین فشار دهید، و میان تنه را تا جایی که می توانید به طرف بالا بکشید. دستها را بچرخانید طوری که انگشتان شست به طرف بالا باشد. گردن را صاف نگه دارید. مکث کنید. به حالت اول بازگردید.

حرکت سوم

,دراز و نشست, تقویت عضلات بدن, تقویت عضلات شکم,آموزش بدنسازی و پرورش اندام

این تمرین به  تقویت و سفت کردن عضلات شکم کمک می کند

 

به پشت روی زمین دراز بکشید، دستها را به طرف بالا بکشید، پاها عمود به طرف بالا باشد. زانوها را درجه خم کنید، هسته بند را منقبض کنید طوری که کمر صاف شود. به آرامی و همزمان دست چپ و پای راست را پایین بیاورید، دست چپ به بالای سر می رسد و پای راست صاف می شود. دوباره به حالت اول بازگردید و حرکت را در جهت مخالف تکرار کنید. این می شود یک بار حرکت کامل.

حرکت چهارم

,دراز و نشست, تقویت عضلات بدن, تقویت عضلات شکم,آموزش بدنسازی و پرورش اندام

تمرینی برای تقویت و سفت کردن عضلات شکم

 

به پشت روی زمین دراز بکشید، دست ها به خارج دو طرف بدن کشیده شود، کف دستها رو به پایین باشد، زانوها خم شود، کف پاها صاف روی زمین و نزدیک به باسن قرار بگیرد. عضلات باسن را منقبض کنید و باسن را بالا بیاورید تا خطی صاف از زانوها تا شانه ایجاد شود. پای چپ را بلند کنید و بکشید. به آرامی کمر را به حالت اول بازگردانید و باسن را روی زمین قرار دهید. حرکت را در جهت مخالف نیز تکرار کنید. این می شود یک مرتبه حرکت کامل.

منبع : kermany.comمنبع :

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :