انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند - آکا
تمرینات قدرتی تمرینات ورزشی تمرینات بدنسازی حرکات ورزشی انیمیشن تمرینات قدرتی,تمرین با کش بدنسازی,زیبایی اندام,تناسب اندام,آموزش بدنسازی و پرورش اندام


انیمیشن


۲- پارو زدن در حالت خمیده

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام


٣- حرکت پرس سینه با کش بدنسازی

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام


۴- ضربه قطری با تبر

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام


۵- کشش ماهیچه سه سر با کش بدنسازی

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام

 

۶- جهش کردن با کش بدنسازی

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام


۷- کشش جانبی عضله کتف با کش بدنسازی

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام


۸- کشش عضله دو سر بازو با کش بدنسازی

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام


۹- کشش عضله همسترینگ با کش بدنسازی

حرکات ورزشی, تمرینات قدرتی, تمرینات ورزشی,آموزش بدنسازی و پرورش اندام

 


منبع : handbalbanovan.blogfa.com

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :