نویسندگان این مقاله معتقدند که موفقیت افراد چاق در کاهش و جلوگیری از افزایش وزن مجدد در میان افراد چاق ناچیز بوده و به همین جهت به روش های... 


  (Archives of International Medicine) علاوه بر کنترل کالری، زنان چاق به 55 دقیقه تمرین به مدت 5 روز در هفته برای کم کردن 10درصد وزن در عرض 2 سال نیاز دارند. نویسندگان این مقاله معتقدند که موفقیت افراد چاق در کاهش و جلوگیری از افزایش وزن مجدد در میان افراد چاق ناچیز بوده و به همین جهت به روش های مداخله گر موثرتری نیاز است. در حال حاضر پزشکان 30 دقیقه تمرینات بدنی را در اکثر روزهای هفته پیشنهاد می کنند هر چند که یافته های جدید حاکی از نیاز به مقادیر بیشتری فعالیت بدنی در طی روز است. برای محاسبه مقدار ورزش مورد نیاز، دکتر جان جکیسیک از دانشگاه پیتزبورگ پنسیلوانیا و همکارانش 201 زن مبتلا به اظافه وزن یا چاقی مفرط را در یک بررسی مداخله گر در بین سالهای 1999و 2003 بررسی کردند. این گروه به منظور بررسی استراتژیهای تعدیل رژیم غذایی و انجام تماس های تلفنی مداخله گر به مدت 2 سال جلساتی را تشکیل می‏دادند.بعد از 6 ماه تمام زنان در هر 4 گروه کاهش وزنی معادل 8-10درصد وزن اولیه داشتند.24.6درصد از افرادی که موفق به حفظ وزن کاهش یافته شدند در هفته معادل حدود 1835 کالری یا 275 دقیقه فعالیت بدنی داشته اند. افرادی که کاهش وزن خود را حفظ کرده بودند معمولاً هم تعداد تماس های تلفنی بیشتری با گروه داشتند و هم رژیم غذایی (از جمله دریافت مقادیر کمتر چربی) را بهتر رعایت می کردند. به گقته محققان، این بررسی نه تنها روشن می ‏کند که برای رسیدن به وزن دلخواه چه مقدار فعالیت بدنی لازم است بلکه دشواری حفظ وزن به دست آمده را نیز مشخص می نماید.
 
منبع : محیانیوز 

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :