آسیب دیدگی

آسیب دیدگی ورزشی و اصول آن - آکا

زمان مطالعه : 3 دقیقه
ورزش اتفاق می افتد آگاهی از انواع آسیب های ورزشی و شیوه,ورزش های برخوردی شایع هستند,بررسی,حوادثی,ورزش اتفاق می افتد آگاهی از انواع,ورزش اتفاق می افتد,ورزش اتفاق می افتد آگاهی,ورزش های برخوردی
از بین بردن چربی با استفاده از حرکات ورزشی - آکا

از بین بردن چربی با استفاده از حرکات ورزشی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
چربیهای اطراف,تمرینات,ام‌بی‌س,پنجه,مشاوره‏,متاسفانه,شامل,برنامه
سلام بر خورشید یوگا - آکا

سلام بر خورشید یوگا - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سازد,آکاایران,مثلث,وضعیت,اعصاب,درخت,تمدد,صندل
حرکت جنگجو1 - آکا

حرکت جنگجو1 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت می‌پردازیم,padding,margin,width,حرکت,ایستاده,خورشید,جنگجو
حرکت کوه - آکا

حرکت کوه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سریعتر به تمرکز برسید,پایداری را مانند,جلسات,تمرکز,ابتدا,آگاه,رود,پایداری
وضعیت صندلی 1 - آکا

وضعیت صندلی 1 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ستون فقراتی,padding,margin,نیرومند,width,ستون,ایستاده,خورشید
حرکت جنگجو 2 - آکا

حرکت جنگجو 2 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,انجام,width,توازن,آکاایران,صندل,سلام
حرکت گربه - آکا

حرکت گربه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
margin,padding,برسید,width,گردن,تمرین,گردن,شانه
خم به جلو با پاهای باز - آکا

خم به جلو با پاهای باز - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,width,کامل,مثلث,مثلث,اعصاب,تمدد
وضعیت صندلی 2 - آکا

وضعیت صندلی 2 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
زمین موازی شود درگیر,بالایی,نمایید,margin,padding,خلاف,انجام,width
حرکت قهرمان - آکا

حرکت قهرمان - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت بعنوان,آساناها بکار می رود,margin,padding,width,آساناها,آساناها بکار,بچه
حرکت چمباتمه - آکا

حرکت چمباتمه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,width,بچه,آکاایران,حالت,بچه,جلو
حرکت چرخ - آکا

حرکت چرخ - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سازد و کمر و ستون فقرات,نماید,padding,margin,width,سازد و کمر و ستون,سازد,ملخ
حرکت ماهی - آکا

حرکت ماهی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ستون فقرات,می‌کنیم,margin,padding,width,ستون,ملخ,ملخ
حرکت پل - آکا

حرکت پل - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت ستون فقرات,مشاهده,صدمه,padding,margin,سازد,width,دهند